TFZ GB BETRIEBSHOF FARBE BESONDERHEIT
610001-0   R Hof verkehrsrot       
610002-8 R Hof verkehrsrot    
610003-6 R Hof verkehrsrot    
610004-4 R Hof verkehrsrot  
610005-1 R Hof verkehrsrot    
610006-9 R Hof verkehrsrot  
610007-7 R Hof verkehrsrot  
610008-5 R Hof verkehrsrot  
610009-3 R Hof verkehrsrot  
610010-1 R Hof verkehrsrot  
610011-9 R Hof verkehrsrot  
610012-7 R Hof verkehrsrot  
610013-5 R Hof verkehrsrot  
610014-3 R Hof verkehrsrot  
610015-0 R Hof verkehrsrot  
610016-8 R Hof verkehrsrot  
610017-6 R Hof verkehrsrot  
610018-4 R Hof verkehrsrot  
610019-2 R Hof verkehrsrot  
610020-0 R Hof verkehrsrot  
610501-9 R Hof verkehrsrot  
610502-7 R Hof verkehrsrot  
610503-5 R Hof verkehrsrot  
610504-3 R Hof verkehrsrot  
610505-0 R Hof verkehrsrot  
610506-8 R Hof verkehrsrot  
610507-6 R Hof verkehrsrot  
610508-4 R Hof verkehrsrot  
610509-2 R Hof verkehrsrot  
610510-0 R Hof verkehrsrot  
610511-8 R Hof verkehrsrot  
610512-6 R Hof verkehrsrot  
610513-4 R Hof verkehrsrot  
610514-2 R Hof verkehrsrot  
610515-9 R Hof verkehrsrot  
610516-7 R Hof verkehrsrot  
610517-5 R Hof verkehrsrot  
610518-3 R Hof verkehrsrot  
610519-1 R Hof verkehrsrot  
610520-9 R Hof verkehrsrot  
         
611001-9 R Ulm verkehrsrot  
611002-7 R Ulm verkehrsrot  
611003-5 R Ulm verkehrsrot  
611004-3 R Ulm verkehrsrot  
611005-0 R Ulm verkehrsrot  
611006-8 R Ulm verkehrsrot  
611007-6 R Ulm verkehrsrot  
611008-4 R Ulm verkehrsrot  
611009-2 R Ulm verkehrsrot  
611010-0 R Ulm verkehrsrot  
611011-8 R Ulm verkehrsrot  
611012-6 R Ulm verkehrsrot  
611013-4 R Ulm verkehrsrot  
611014-2 R Ulm verkehrsrot  
611015-9 R Ulm verkehrsrot  
611016-7 R Ulm verkehrsrot  
611017-5 R Ulm verkehrsrot  
611018-3 R Ulm verkehrsrot  
611019-1 R Ulm verkehrsrot  
611020-9 R Ulm verkehrsrot  
611021-7 R Ulm verkehrsrot  
611022-5 R Ulm verkehrsrot  
611023-3 R Ulm verkehrsrot  
611024-1 R Ulm verkehrsrot  
611025-8 R Ulm verkehrsrot  
611026-6 R Ulm verkehrsrot  
611027-4 R Ulm verkehrsrot  
611028-2 R Ulm verkehrsrot  
611029-0 R Ulm verkehrsrot  
611030-8 R Ulm verkehrsrot  
611031-6 R Ulm verkehrsrot  
611032-4 R Ulm verkehrsrot  
611033-2 R Ulm verkehrsrot  
611034-0 R Ulm verkehrsrot  
611035-7 R Ulm verkehrsrot  
611036-5 R Ulm verkehrsrot  
611037-3 R Ulm verkehrsrot  
611038-1 R Ulm verkehrsrot  
611039-9 R Ulm verkehrsrot  
611040-7 R Ulm verkehrsrot  
611041-5 R Ulm verkehrsrot  
611042-3 R Ulm verkehrsrot  
611043-1 R Ulm verkehrsrot  
611044-9 R Ulm verkehrsrot  
611045-6 R Ulm verkehrsrot  
611046-4 R Ulm verkehrsrot  
611047-2 R Ulm verkehrsrot  
611048-0 R Ulm verkehrsrot  
611049-8 R Ulm verkehrsrot  
611050-6 R Ulm verkehrsrot  
611501-8 R Ulm verkehrsrot  
611502-6 R Ulm verkehrsrot  
611503-4 R Ulm verkehrsrot  
611504-2 R Ulm verkehrsrot  
611505-9 R Ulm verkehrsrot  
611506-7 R Ulm verkehrsrot  
611507-5 R Ulm verkehrsrot  
611508-3 R Ulm verkehrsrot  
611509-1 R Ulm weiß/grün  
611510-9 R Ulm verkehrsrot  
611511-7 R Ulm verkehrsrot  
611512-5 R Ulm verkehrsrot  
611513-3 R Ulm verkehrsrot  
611514-1 R Ulm verkehrsrot  
611515-8 R Ulm verkehrsrot  
611516-6 R Ulm verkehrsrot  
611517-4 R Ulm verkehrsrot  
611518-2 R Ulm verkehrsrot  
611519-0 R Ulm verkehrsrot  
611520-8 R Ulm verkehrsrot  
611521-6 R Ulm verkehrsrot  
611522-4 R Ulm verkehrsrot  
611523-2 R Ulm verkehrsrot  
611524-0 R Ulm verkehrsrot  
611525-7 R Ulm verkehrsrot  
611526-5 R Ulm verkehrsrot  
611527-3 R Ulm verkehrsrot  
611528-1 R Ulm verkehrsrot  
611529-9 R Ulm verkehrsrot  
611530-7 R Ulm verkehrsrot  
611531-5 R Ulm verkehrsrot  
611532-3 R Ulm verkehrsrot  
611533-1 R Ulm verkehrsrot  
611534-9 R Ulm verkehrsrot  
611535-6 R Ulm verkehrsrot  
611536-4 R Ulm verkehrsrot  
611537-2 R Ulm verkehrsrot  
611538-0 R Ulm verkehrsrot  
611539-8 R Ulm verkehrsrot  
611540-6 R Ulm verkehrsrot  
611541-4 R Ulm verkehrsrot  
611542-2 R Ulm verkehrsrot  
611543-0 R Ulm verkehrsrot  
611544-8 R Ulm verkehrsrot  
611545-5 R Ulm verkehrsrot  
611546-3 R Ulm verkehrsrot  
611547-1 R Ulm verkehrsrot  
611548-9 R Ulm verkehrsrot  
611549-7 R Ulm verkehrsrot  
611550-5 R Ulm verkehrsrot  
         
612001-8 R Kempten verkehrsrot  
612002-6 R Kempten verkehrsrot  
612003-4 R Kempten verkehrsrot  
612004-2 R Kempten verkehrsrot  
612005-9 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612006-7 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612007-5 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612008-3 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612009-1 R Leipzig verkehrsrot  
612010-9 R Leipzig verkehrsrot  
612011-7 R Leipzig verkehrsrot  
612012-5 R Leipzig verkehrsrot  
612013-3 R Leipzig verkehrsrot  
612014-1 R Leipzig verkehrsrot  
612015-8 R Leipzig verkehrsrot  
612017-4 R Leipzig verkehrsrot  
612018-2 R Leipzig verkehrsrot  
612019-0 R Dresden verkehrsrot  
612020-8 R Dresden verkehrsrot  
612021-6 R Dresden verkehrsrot  
612022-4 R Erfurt verkehrsrot  
612023-2 R Erfurt verkehrsrot  
612024-0 R Erfurt verkehrsrot  
612025-7 R Erfurt verkehrsrot  
612026-5 R Erfurt verkehrsrot  
612027-3 R Erfurt verkehrsrot  
612028-1 R Erfurt verkehrsrot  
612029-9 R Erfurt verkehrsrot  
612030-7 R Erfurt verkehrsrot  
612031-5 R Erfurt verkehrsrot  
612032-3 R Erfurt verkehrsrot  
612033-1 R Erfurt verkehrsrot  
612034-9 R Erfurt verkehrsrot  
612035-6 R Erfurt verkehrsrot  
612036-4 R Erfurt verkehrsrot  
612037-2 R Leipzig verkehrsrot  
612038-0 R Leipzig verkehrsrot  
612039-8 R Kassel verkehrsrot  
612040-6 R Kassel verkehrsrot  
612041-4 R Kassel verkehrsrot  
612042-2 R Kassel verkehrsrot  
612043-0 R Kassel verkehrsrot  
612044-8 R Kassel verkehrsrot  
612045-5 R Kassel verkehrsrot  
612046-3 R Kassel verkehrsrot  
612047-1 R Kassel verkehrsrot  
612048-9 R Kassel verkehrsrot  
612049-7 R Kassel verkehrsrot  
612050-5 R Kassel verkehrsrot  
612051-3 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612052-1 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612053-9 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612054-7 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612055-4 R Hof verkehrsrot  
612056-2 R Hof verkehrsrot  
612057-0 R Hof verkehrsrot  
612058-8 R Hof verkehrsrot  
612059-6 R Hof verkehrsrot  
612060-4 R Hof verkehrsrot  
612061-2 R Hof verkehrsrot  
612062-0 R Hof verkehrsrot  
612064-6 R Hof verkehrsrot  
612065-3 R Hof verkehrsrot  
612066-1 R Hof verkehrsrot  
612067-9 R Leipzig verkehrsrot  
612068-7 R Leipzig verkehrsrot  
612069-5 R Leipzig verkehrsrot  
612070-3 R Leipzig verkehrsrot z
612071-1 R Dresden verkehrsrot  
612072-9 R Dresden verkehrsrot  
612073-7 R Kempten verkehrsrot  
612074-5 R Kempten verkehrsrot  
612075-2 R Kempten verkehrsrot  
612076-0 R Kempten verkehrsrot  
612077-6 R Kempten verkehrsrot  
612078-4 R Kempten verkehrsrot  
612079-2 R Kempten verkehrsrot  
612080-0 R Kempten verkehrsrot  
612081-8 R Kempten verkehrsrot  
612082-6 R Hof verkehrsrot  
612083-4 R Kempten verkehrsrot  
612084-2 R Kempten verkehrsrot  
612085-9 R Kempten verkehrsrot  
612086-7 R Kempten verkehrsrot  
612087-5 R Kempten verkehrsrot  
612088-3 R Kempten verkehrsrot  
612089-1 R Kempten verkehrsrot  
612090-9 R Kempten verkehrsrot  
612091-7 R Kempten verkehrsrot  
612092-5 R Hof verkehrsrot  
612093-3 R Hof verkehrsrot  
612094-1 R Hof verkehrsrot  
612095-8 R Hof verkehrsrot  
612096-6 R Hof verkehrsrot  
612097-4 R Hof verkehrsrot  
612098-2 R Hof verkehrsrot  
612099-0 R Erfurt verkehrsrot  
612100-8 R Erfurt verkehrsrot  
612101-6 R Erfurt verkehrsrot  
612102-4 R Erfurt verkehrsrot  
612103-2 R Dresden verkehrsrot  
612104-0 R Dresden verkehrsrot  
612105-7 R Dresden verkehrsrot  
612106-5 R Leipzig verkehrsrot  
612107-3 R Leipzig verkehrsrot  
612108-1 R Leipzig verkehrsrot  
612109-9 R Leipzig verkehrsrot  
612110-7 R Dresden verkehrsrot  
612111-5 R Dresden verkehrsrot  
612112-3 R Dresden verkehrsrot  
612113-1 R Dresden verkehrsrot  
612114-9 R Hof verkehrsrot  
612115-6 R Hof verkehrsrot  
612116-4 R Erfurt verkehrsrot  
612117-2 R Erfurt verkehrsrot  
612118-0 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612119-8 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612120-6 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612121-4 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612122-2 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612123-0 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612124-8 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612125-5 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612126-3 R Erfurt verkehrsrot  
612127-1 R Dresden verkehrsrot  
612128-9 R Dresden verkehrsrot  
612129-7 R Dresden verkehrsrot  
612130-5 R Leipzig verkehrsrot  
612131-3 R Leipzig verkehrsrot z
612132-1 R Leipzig verkehrsrot  
612133-9 R Erfurt verkehrsrot  
612134-7 R Erfurt verkehrsrot  
612135-4 R Erfurt verkehrsrot  
612136-2 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612137-0 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612138-8 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612139-6 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612140-4 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612141-2 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612142-0 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612143-8 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612144-6 R Erfurt verkehrsrot  
612145-3 R Erfurt verkehrsrot  
612146-1 R Erfurt verkehrsrot  
612147-9 R Erfurt verkehrsrot  
612148-7 R Erfurt verkehrsrot  
612149-5 R Kempten verkehrsrot  
612150-3 R Kempten verkehrsrot  
612151-1 R Hof verkehrsrot  
612152-9 R Hof verkehrsrot  
612153-7 R Hof verkehrsrot  
612154-5 R Hof verkehrsrot  
612155-2 R Hof verkehrsrot  
612156-0 R Hof verkehrsrot  
612157-8 R Hof verkehrsrot  
612158-6 R Hof verkehrsrot  
612159-4 R Leipzig verkehrsrot  
612160-2 R Leipzig verkehrsrot  
612161-0 R Leipzig verkehrsrot  
612162-8 R Leipzig verkehrsrot  
612165-1 R Hof verkehrsrot  
612166-9 R Hof verkehrsrot  
612167-7 R Hof verkehrsrot  
612168-5 R Hof verkehrsrot  
612169-3 R Hof verkehrsrot  
612170-1 R Hof verkehrsrot  
612173-5 R Erfurt verkehrsrot  
612174-3 R Erfurt verkehrsrot  
612175-0 R Erfurt verkehrsrot  
612176-8 R Erfurt verkehrsrot  
612178-4 R Erfurt verkehrsrot  
612183-4 R Erfurt verkehrsrot  
612184-2 R Erfurt verkehrsrot  
612463-0 R Hof verkehrsrot  
612464-8 R Hof verkehrsrot  
612471-3 R Hof verkehrsrot  
612472-1 R Hof verkehrsrot  
612477-0 R Hof verkehrsrot  
612479-2 R Hof verkehrsrot  
612480-4 R Hof verkehrsrot  
612481-2 R Hof verkehrsrot  
612482-0 R Hof verkehrsrot  
612485-3 R Hof verkehrsrot  
612486-1 R Hof verkehrsrot  
612487-9 R Hof verkehrsrot  
612488-7 R Hof verkehrsrot  
612489-5 R Hof verkehrsrot  
612490-3 R Hof verkehrsrot  
612491-1 R Hof verkehrsrot  
612492-9 R Hof verkehrsrot  
612501-7 R Kempten verkehrsrot  
612502-5 R Kempten verkehrsrot  
612503-3 R Kempten verkehrsrot  
612504-1 R Kempten verkehrsrot  
612505-8 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612506-6 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612507-4 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612508-2" R Kaiserslautern verkehrsrot ex 516
612509-0 R Leipzig verkehrsrot  
612510-8 R Leipzig verkehrsrot  
612511-6 R Leipzig verkehrsrot  
612512-4 R Leipzig verkehrsrot  
612513-2 R Leipzig verkehrsrot  
612514-0 R Leipzig verkehrsrot  
612515-7 R Leipzig verkehrsrot  
612517-3 R Leipzig verkehrsrot  
612518-1 R Leipzig verkehrsrot  
612519-9 R Dresden verkehrsrot  
612520-7 R Dresden verkehrsrot  
612521-5 R Dresden verkehrsrot  
612522-3 R Erfurt verkehrsrot  
612523-1 R Erfurt verkehrsrot  
612524-9 R Erfurt verkehrsrot  
612525-6 R Erfurt verkehrsrot  
612526-4 R Erfurt verkehrsrot  
612527-2 R Erfurt verkehrsrot  
612528-0 R Erfurt verkehrsrot  
612629-8 R Erfurt verkehrsrot  
612530-6 R Erfurt verkehrsrot  
612531-4 R Erfurt verkehrsrot  
612532-2 R Erfurt verkehrsrot  
612533-0 R Erfurt verkehrsrot  
612534-8 R Erfurt verkehrsrot  
612535-5 R Erfurt verkehrsrot  
612536-3 R Erfurt verkehrsrot  
612537-1 R Leipzig verkehrsrot  
612538-9 R Leipzig verkehrsrot  
612539-7 R Kassel verkehrsrot  
612540-5 R Kassel verkehrsrot  
612541-3 R Kassel verkehrsrot  
612542-1 R Kassel verkehrsrot  
612543-9 R Kassel verkehrsrot  
612544-7 R Kassel verkehrsrot  
612545-4 R Kassel verkehrsrot  
612546-2 R Kassel verkehrsrot  
612547-0 R Kassel verkehrsrot  
612548-8 R Kassel verkehrsrot  
612549-6 R Kassel verkehrsrot  
612550-4 R Kassel verkehrsrot  
612551-2 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612552-0 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612553-8 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612554-6 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612555-3 R Hof verkehrsrot  
612556-1 R Hof verkehrsrot  
612557-9 R Hof verkehrsrot  
612558-7 R Hof verkehrsrot  
612559-5 R Hof verkehrsrot  
612560-3 R Hof verkehrsrot  
612561-1 R Hof verkehrsrot  
612562-9 R Hof verkehrsrot  
612564-5 R Hof verkehrsrot  
612565-2 R Hof verkehrsrot  
612566-0 R Hof verkehrsrot  
612567-8 R Leipzig verkehrsrot  
612568-6 R Leipzig verkehrsrot  
612569-4 R Leipzig verkehrsrot  
612570-2 R Leipzig verkehrsrot  
612571-0 R Dresden verkehrsrot  
612572-8 R Dresden verkehrsrot  
612573-6 R Kempten verkehrsrot  
612574-4 R Kempten verkehrsrot  
612575-1 R Kempten verkehrsrot  
612576-9 R Kempten verkehrsrot  
612577-7 R Kempten verkehrsrot  
612578-5 R Kempten verkehrsrot  
612579-3 R Kempten verkehrsrot  
612580-1 R Kempten verkehrsrot  
612581-9 R Kempten verkehrsrot  
612582-7 R Hof verkehrsrot  
612583-5 R Kempten verkehrsrot  
612584-3 R Kempten verkehrsrot  
612585-0 R Kempten verkehrsrot  
612586-8 R Kempten verkehrsrot  
612587-6 R Kempten verkehrsrot  
612588-4 R Kempten verkehrsrot  
612589-2 R Kempten verkehrsrot  
612590-0 R Kempten verkehrsrot  
612591-8 R Kempten verkehrsrot  
612592-6 R Hof verkehrsrot  
612593-4 R Hof verkehrsrot  
612594-2 R Hof verkehrsrot  
612595-9 R Hof verkehrsrot  
612596-7 R Hof verkehrsrot  
612597-5 R Hof verkehrsrot  
612598-3 R Hof verkehrsrot  
612599-1 R Erfurt verkehrsrot  
612600-9 R Erfurt verkehrsrot  
612601-7 R Erfurt verkehrsrot  
612602-5 R Erfurt verkehrsrot  
612603-3 R Dresden verkehrsrot  
612604-1 R Dresden verkehrsrot  
612605-8 R Dresden verkehrsrot  
612606-6 R Leipzig verkehrsrot  
612607-4 R Leipzig verkehrsrot  
612608-2 R Leipzig verkehrsrot  
612609-0 R Leipzig verkehrsrot  
612610-8 R Dresden verkehrsrot  
612611-6 R Dresden verkehrsrot  
612612-4 R Dresden verkehrsrot  
612613-2 R Dresden verkehrsrot  
612614-0 R Hof verkehrsrot  
612615-7 R Hof verkehrsrot  
612616-5 R Erfurt verkehrsrot  
612617-3 R Erfurt verkehrsrot  
612618-1 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612619-9 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612620-7 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612621-5 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612622-3 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612623-1 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612624-9 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612625-6 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612626-4 R Erfurt verkehrsrot  
612627-2 R Dresden verkehrsrot  
612628-0 R Dresden verkehrsrot  
612629-8 R Dresden verkehrsrot  
612630-6 R Leipzig verkehrsrot  
612631-4 R Leipzig verkehrsrot  
612632-2 R Leipzig verkehrsrot  
612633-0 R Erfurt verkehrsrot  
612634-8 R Erfurt verkehrsrot  
612635-5 R Erfurt verkehrsrot  
612636-3 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612637-1 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612638-9 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612639-7 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612640-5 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612641-3 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612642-1 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612643-9 R Kaiserslautern verkehrsrot  
612644-7 R Erfurt verkehrsrot  
612645-4 R Erfurt verkehrsrot  
612646-2 R Erfurt verkehrsrot  
612647-0 R Erfurt verkehrsrot  
612648-8 R Erfurt verkehrsrot  
612649-6 R Kempten verkehrsrot  
612650-4 R Kempten verkehrsrot  
612651-2 R Hof verkehrsrot  
612652-0 R Hof verkehrsrot  
612653-8 R Hof verkehrsrot  
612654-6 R Hof verkehrsrot  
612655-3 R Hof verkehrsrot  
612656-1 R Hof verkehrsrot  
612657-9 R Hof verkehrsrot  
612658-7 R Hof verkehrsrot  
612659-5 R Leipzig verkehrsrot  
612660-3 R Leipzig verkehrsrot  
612661-1 R Leipzig verkehrsrot  
612662-9 R Leipzig verkehrsrot  
612665-2 R Hof verkehrsrot  
612666-0 R Hof verkehrsrot  
612667-8 R Hof verkehrsrot  
612668-6 R Hof verkehrsrot  
612669-4 R Hof verkehrsrot  
612670-2 R Hof verkehrsrot  
612673-4 R Erfurt verkehrsrot  
612674-2 R Erfurt verkehrsrot  
612675-9 R Erfurt verkehrsrot  
612676-7 R Erfurt verkehrsrot  
612677-5 R Erfurt verkehrsrot  
612678-3 R Erfurt verkehrsrot  
612679-1 R Erfurt verkehrsrot  
612683-5 R Hof verkehrsrot  
612684-3 R Hof verkehrsrot  
612963-9 R Hof verkehrsrot  
612964-7 R Hof verkehrsrot  
612971-2 R Hof verkehrsrot  
612972-0 R Hof verkehrsrot  
612980-3 R Hof verkehrsrot  
612981-1 R Hof verkehrsrot  
612982-9 R Hof verkehrsrot  
612985-2 R Hof verkehrsrot  
612986-0 R Hof verkehrsrot  
612987-8 R Hof verkehrsrot  
612988-6 R Hof verkehrsrot  
612989-4 R Hof verkehrsrot  
612990-2 R Hof verkehrsrot  
612991-0 R Hof verkehrsrot  
612992-8 R Hof verkehrsrot  
612901-9 FTZ Minden verkehrsrot  
612902-7 FTZ Minden verkehrsrot  
         
614009-9 R Cottbus verkehrsrot V nach PL
614010-7 R Cottbus verkehrsrot V nach PL
614011-5 R Nürnberg West verkehrsrot z
614012-3 R Nürnberg West verkehrsrot z
614013-1 R Cottbus verkehrsrot z
614014-9 R Cottbus verkehrsrot z
614021-4 R Cottbus verkehrsrot z
614022-2 R Cottbus verkehrsrot z
614025-5 R Braunschweig verkehrsrot z
614026-3 R Braunschweig verkehrsrot z
614027-1 R Nürnberg West verkehrsrot z
614028-9 R Nürnberg West verkehrsrot z
614029-7 R Cottbus verkehrsrot z
614030-5 R Cottbus verkehrsrot z
614036-2 R Cottbus verkehrsrot z
614037-0 R Braunschweig verkehrsrot z
614038-8 R Braunschweig verkehrsrot z
614039-6 R Nürnberg West verkehrsrot z
614040-4 R Nürnberg West verkehrsrot z
614041-2 R Cottbus verkehrsrot z
614042-0 R Cottbus verkehrsrot z
614043-8 R Cottbus verkehrsrot z
614044-6 R Cottbus verkehrsrot z
614047-9 R Cottbus verkehrsrot z
614048-7 R Cottbus verkehrsrot z
614052-9 R Cottbus verkehrsrot z
614053-7 R Nürnberg West verkehrsrot z
614054-5 R Nürnberg West verkehrsrot z
614058-6 R Nürnberg West verkehrsrot z
614060-2 R Nürnberg West verkehrsrot z
614067-7 R Cottbus verkehrsrot z
614068-5 R Cottbus verkehrsrot z
614069-3 R Cottbus verkehrsrot V nach PL
614070-1 R Cottbus verkehrsrot V nach PL
614073-5 R Braunschweig verkehrsrot z
614074-3 R Braunschweig verkehrsrot z
614077-6 R Cottbus verkehrsrot z
614078-4 R Braunschweig verkehrsrot z
614079-2 R Braunschweig verkehrsrot z
614082-6 R Cottbus verkehrsrot z
614083-4 R Cottbus verkehrsrot z
614084-2 R Cottbus verkehrsrot z